İcra Takip Talebi

Günümüz dünyasında gerek iş gerekse sosyal yaşantı nedeni ile şahısların veya şirketlerin bir başka

Aile Hukuku

Günümüzde boşanama davalarında -taraflar hangi kültür ve yaşam düzeyinde olursa olsun- ciddi bir artış gözlenmektedir.
Şahıs Hukuku

Şahıs Hukuku Türk Hukuk Sisteminde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) nun Birinci Kitabında gerçek

Miras Hukuku

Veraset ilamı –bir diğer adı ile mirasçılık belgesi-ölen kişinin mirasçılarını gösteren mahkeme kararıdır.
Tazminat Hukuku

Gerek üretilen her çeşit mal ve ürünün nakliyesi gerekse iş veya özel yaşantı nedeni ile yapılan
Tanıma ve Tenfiz Davaları

Günümüz dünyasında çok sayıda insan doğup büyüdüğü, vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede yaşamını sürdürmektedir.

Faaliyet Alanları

Turan Mahallesi Yedieylül Yolu No:31 Kat:3 (Bulvar Fırın Üstü) Turgutlu / Manisa