Vekalet Bilgileri

Av. Kadri Serhat DABAKOĞLU

MANİSA BAROSU SİCİL NO: 603

T.C. Kimlik No: 30614137892

Av. Nezihe ARI DABAKOĞLU

MANİSA BAROSU SİCİL NO: 1312

T.C. Kimlik No: 16640586668

Av. Cennet AKSU

MANİSA BAROSU SİCİL NO: 2151

T.C. Kimlik No: 12188752442

TURAN MAHALLESİ YEDİEYLÜL YOLU NO : 31 KAT : 3 TURGUTLU

VEKALETE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler 'boşanma davalarına bakmaya yetkili ' ibaresi taşımalı ve fotoğraflı olmalıdır.

Şirketiniz adına verilen vekaletnamelerde 'kendi adına aseleten şirket adına vekaleten 'ibaresi olursa hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz.

18 yaşını ikmal etmemiş çocuklarla ve yine herhangi bir şekilde kısıtlanmış kişilerle ilgili olarak verilen vekaletnamelerde de 'kendi adına asaleten küçük /mahcur adına velayeten/vesayeten ' ibaresi bulunursa hem şahsınız hem de velayetiniz/vesayetiniz altındaki kişiyi temsil etmek üzere vekalet vermiş olursunuz.

18 yaşını ikmal etmmiş küçüklerle ilgili vekaletnameyi anne ve baba birlikte vermek durumundadır.Anne veya babadan herhangi birinin vefaat etmiş olması halinde sağ ebebeynin imzası yeterlidir. Anne-babanın boşanmış olması halinde boşanma ilamında velayet kendisine tevdii edilen ebebeynin imzası yeterlidir.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren, evlat edinme ,miras taksim sözleşmesi,gayrimenkül satış vaadi sözleşmesi, evlenme mukavelesi gibi özel yetkiler içeren vekaletetnamelerin 'düzenleme' şeklinde yapılması gerekmektedir.

Vekaletname ilgili şahsın herhangi bir notere yapacağı başvuru üzerine noter tarafından düzenlenir.

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından düzenlenir.

Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen; vekaletnamelere, Türk konsolosluğu tarafından onay şerhi düşülmelidir.

Okuma yazma bilmeyen kişilerin vekaletname tanziminde akraba olmayan iki şahidin imzası gerekmektedir.

Her halukarda vekalet tanzimi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.

Turan Mahallesi Yedieylül Yolu No:31 Kat:3 (Bulvar Fırın Üstü) Turgutlu / Manisa